Kyrkslätts Seniorer r.f.

Kontakter

Du hittar oss också på Facebook via den här länken
Länk till förbundets hemsida: www.spfpension.fi     

Styrelsen

Ordförande

         

Ulf Kjerin
Evitskogvägen 45, 02520 Kyrkslätt
050-5726886, ulf.kjerin@gmail.com

 
Vice ordförande /  Födelsedagar och kondoleanser/Vattenjumppan
Anja Sandholm
Rauhalavägen 3, 02440 Bobäck
 

Sekreterare

Eja Björkqvist
Brovägen 1 bost 2, 02482 Kyrkslätt 
0400-941969, eja.bjorkqvist@iki.fi
 
Teater
Anita Lindén
Gesterbystigen 8 C 22, 02400 Kyrkslätt
 
Fester och anmälningar
Bernt Jansson
Raulamalmen 2, 02520 Lappböle
 
Kassör, traktering m.m.
Thea Nickels
Brovägen 2, bst 11,  02480 Kyrkslätt
 
Resekoordinator
Körkontakt
Camilla Dannbäck
Honskbyvägen 258, 02420 Jorvas
 
Suppleant
Helena Lindgren
Lappbölevägen 451, 02520 Lappböle
 
Suppleant

Hilding Wikner
Mossdälden 14 A 4
0400 704728, hilding.wikner@kotiportti.fi

Utanför styrelsen

Medlemssekreterare, webbsidor

Christer Sandholm
Rauhalavägen 3, 02440 Bobäck
 
Webbsidor och Datorgruppen:
 
Bjarne Åkerlund
It-ansvarig, webmaster
Boule- gruppen
 
Henry Lönnroth.
It-handledare
 
 
 
 
      
         
 
 
 
 
 
 

Karl-Johan Hjort
It-handledare

 

Bocciagruppen:
Ros-Marie Lintukangas
050-4938828    rlintukangas@gmail.com

Föreningens bankkonto: FI3740552140000599