Kyrkslätts Seniorer r.f.

Kontakter

Du hittar oss också på Facebook via den här länken
Länk till förbundets hemsida: www.spfpension.fi     

Styrelsen

Ordförande

         

Ulf Kjerin
Evitskogvägen 45, 02520 Kyrkslätt
050-5726886, ulf.kjerin@gmail.com

 
Vice ordförande /  Födelsedagar och kondoleanser/Vattenjumppan
Anja Sandholm
Rauhalavägen 3, 02440 Bobäck
 

Sekreterare

Eja Björkqvist
Brovägen 1 bost 2, 02480 Kyrkslätt 
0400-941969, eja.bjorkqvist@gmail.com
 

Kassör

          Erja Boström
          Limnelsgård 5 A 21, 02400 Kyrkslätt
          040 5609242, erja.bostrom@gmail.com
 
Teater
Anita Lindén
Gesterbystigen 8 C 22, 02400 Kyrkslätt
 
Medlem
        
        

         Bo-Ole Lundqvist
         Gamla Kyrkovägen 81, 02420 Jorvas
         040 5479876, boole.lundqvist@gmail.com

 
Resekoordinator
Körkontakt
Camilla Slöör-Dannbäck
Honskbyvägen 258, 02420 Jorvas
 
Suppleant
          

           Viveka Ehrnsten
           Ekvägen 12, 02400 Kyrkslätt
           040 5703757, viveka.ehrnsten@kolumbus.fi

 

Suppleant

Hilding Wikner
Mossdälden 14 A 4, 02400 Kyrkslätt
0400 704728, hilding.wikner@kotiportti.fi

Utanför styrelsen

Medlemssekreterare, webbsidor, Facebook

Christer Sandholm
Rauhalavägen 3, 02440 Bobäck
040-5182850   sandholmchrister@gmail
 
Föreningens nya bankkonto fr.o.m 2/2024: FI62 4170 0040 0006 77