Kyrkslätts Seniorer r.f.

Bästa seniorer

Väntan på våren

Nu går vi igen mot längre dagar och den snörika julen och den traditionella vintern gör att man känner sig både glad och på bättre humör. Man kan drömma bort sig en stund med fåglarna på fågelbrädet eller beundra den vackra naturen och skogen.

Vår Seniorförening har redan startat upp verksamheten med årets första månadsträff med en bokpresentation av Filip Teir av boken B&J Scener ur ett skenäktenskap.

På februari månadsträffen har vi Kyrkslätts nya kommundirektör Virpi Sailas som gäst. Hon presenterar sig själv och delar med sig av sin syn på framtiden för sin nya kommun.

Nu kör verksamheten i gång med full fart så det är bara att hänga med, kolla vår hemsida på internet samt följa Kirkkonummen Sanomats svenskspråkiga föreningsspalt. Följ oss även på Facebook.

Speciellt glad är jag över föreningens mångsidighet. Vi har en verksamhet som skall vara traditionell men samtidigt ha en fortlöpande förnyelse. Vi skall leva i tiden.     

Åldersrasism?
Vi lever i en tid då den äldre generationen inte respekteras på samma sätt som vi har respekterat våra äldre generationer. I vårt grannland Sverige talar man mycket om åldersrasism. Den har inte tagit fart i vårt land trots det att vi har samma symptom som i andra länder. Det handlar om äldres uppskattning i stort, till exempel ser vi sällan rabatter på lunchserveringar, välmående service förutom på vissa offentliga service som museer och vår simhall. Samhällets trafikbolag HTR Helsingforsregionens trafik har inte infört en åldersbaserad rabattbiljett för den äldre befolkningen. trots att många försök har gjorts. (En del specialgruppsrabatter beviljar HTR)

Pensionerna
Lyckligtvis räknas en uppnådd pensionsrättighet och eurobelopp som en grundlagsenlig rätt, tills vidare i alla fall. Men tyvärr räknas inte de årliga “förhöjningarna” till grundrättigheterna. Dessa förhöjningar sitter man och bestämmer om i bord där pensionstagarna inte sitter med. Det samma gäller pensionsreformen som skall ge regeringen en miljard “inbesparing”. Tyvärr får vi även räkna besluten om våra pensioner som ålderdomsrasism.

Välfärdsområdesreformen
Vi är trötta på den eviga upprepningen om den åldrande befolkningens påverkan av kostnadsutvecklingen, det kan visst inte vara en överraskning, vi har ju funnits här i flera årtionden? Helt på riktigt är servicen för de äldre underresurserande och trots det söker man febrilt hur man kan spara just i äldreservicen. Vi har många brister i äldreservicen vilket fodrar en skild text.

Intressebevakning
Svenska Pensionärsförbundet aktiverar sig när det gäller intressebevakning. Vi har en nyanställd verksamhetsledare/intressebevakare Ilona Salonen vilket kommer att påverka verksamheten förutom på det nationella planet även för föreningarna i deras intressebevaknings arbete lokalt. Jag hoppas att förbundet tar upp problemet med åldersrasismen på olika plan i samhället.

Önskar er alla en angenäm och aktiv vår samt krafter och god hälsa.

Ulf Kjerin, ordförande