Kyrkslätts Seniorer r.f.


 

IT PÅ TEAMS  Länk  IT-handledarkurs

 

IT - Föreläsningar

Vi ordnar föreläsningar med Robert Riska. Våren 2024.

Intresserade välkomna och ta del av "utbildningen".             

20.03. -IT utbildning kl. 13-15  Den här utbildningen har vi i Fyyri, rum HORMUS nr 238
Vi repeterar användning av smarttelefon och platta.

 

12.04. -IT utbildning kl. 13-15 i servicecentralen Akvariet.
Facebook, hur undvika lurendrejare och använda det tryggt för nytta och nöje”

 

26.04. -IT utbildning kl. 13-15 i servicecentralen Akvariet.
”Aktuellt inom it, plock bland nyttiga funktioner som QR-koder, kartor, kalendrar mm enligt deltagarnas intresse”

 

 

 

IT PÅ TEAMS

03.04.-IT PÅ TEAMS kl. 10-12
Abonnemang för telefon och internet
Vi ser på olika typers abonnemang och vad man som pensionär behöver och behöver veta när man skaffar abonnemang, byter abonnemang eller vill spara på pengar man spenderar på abonnemang.
Länk till mötet:

 


02.05. IT PÅ TEAMS kl. 10-12
Överföra information vid byte av telefon.
Vi ser på hur man överför information från en telefon till en annan då man köper ny telefon, både om man håller sig till iPhone eller Android och om man byter från det ena till det andra.
Länk till mötet:
https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI2ZjhkMzUtYzM1NC00ODdkLWE5M2QtODk1Y2QyY2E2YzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b1cd717-4590-4d1d-a982-6dc82a02c350%22%2c%22Oid%22%3a%2295682bf0-cfea-43fd-a132-aa8cbcea0a57%22%7d

Mötes-ID: 378 289 655 238 och kod: 8T6nxQ

----------------------------------

24.05. IT-handledarutbildning i Ingå kl 10-15

Adress: Wilhelmsdal, Ola Westmans allén

På programmet har vi en översikt över vad som är aktuellt inom förbundet, it-handledning och hos er i föreningarna. Det är även en bra chans att träffa it-handledare från andra föreningar och utbyta erfarenheter sinsemellan.

Ni är välkomna att delta flera från föreningen, förutom it-handledare är även förtroendevalda och potentiella nya it-handledare varmt välkomna med! Man får gärna sända vidare inbjudan inom föreningen.

Program

10 - 10:30 Aktuellt från förbundet, it-handledning och föreningarna. 

10:30 - 11:30 Aktuellt inom it. Diskussion om aktuellt som man som it-handledare stöter på just nu och vilka råd kan man ge i de frågorna. Bl.a. MobilePay, bankernas appar, AI, uppdateringar och apparater.

11:30 - 12 God Tids e-tidning, information till it-handledare om användningen och vad föreningen behöver känna till.

12 LUNCH

13 - 14 Säkerhetsprogram, jämförelse vilka alternativ det finns och vad de innehåller, gratisalternativ och betalprogram.

14 - 15 Nyttiga färdigheter för digitala stödgivare, pedagogiska tips utgående från DVVs material för digistöd.

Pris: Gratis inkl. kaffe och lunch för deltagare från pensionärsföreningarna

Anmäl till Christer Sandholm senast 15.5.2024, 040 5182850, sandholmchrister@gmail.com

----------------------------------------

              

God Tid (klicka på länken) läs tidningen digitalt, direkt med dator och med app om du har platta eller telefon.
Om du efter att ha testat på att läsa digitalt och tycker att du inte längre behöver pappertidningen så meddela till Christer.  sandholmchrister@gmail.com  0405182850.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Intressanta  länkar till meddelanden och inlägg

​Här hittar Du en massa godbitar om It-verksamheten. https://spfpension.fi/sv/it/

 

Har du en ny Android smart telefon så kanske du borde titta på vad grundkurserna berättar om telefonen.

Del2   Del3   Del4   Del5   Del6   Del7   Del8   Del9

 

Funderar du på hur Windows11 fungerar kan du lära dig själv med att kolla på Datorns ABC
WINDOWS11

 

E-postens skräpkorg.

I samband med uppdateringen av medlemsregister stötte vi på ett nytt problem. Folk tömmer datorns skräpkorg alldeles för snabbt!

En del av e-postmeddelanden kan av datorn uppfattas som skräppost eller så kallad spam. När det händer skickar datorn automatiskt meddelandet till skräpkorgen. Sen syns det inte och man tror att det aldrig kommit.

Därför är det bättre att inte tömma skräp- eller papperskorgen för ofta, en gång i månaden räcker bra. Förrän man tömmer korgen bör man läsa igenom rubrikerna och avsändarna. Då har man ännu en chans att hitta det viktiga meddelandet bland skräpet.

Spam, skräppost o.s.v.

Har Du fått nog av allt skräp som rinner in på din e-post. Låneerbjudanden, pengar som kommer om du bara klickar, gratis det ena och det fjärde, en massa per dag.

Du rensar och rensar och sen rensar du bort nånting viktigt, och sen talar du flytande finska ord.

Det finns ett bot mot skräpet! Ett program som sköter rensningen, du bestämmer själv vilka meddelanden du vill ha och vilka som skall till underjorden.

Programmet heter ”Mailwasher free”, du kan ladda det via länken nedanför, introduktionen är på engelska men programmet laddas med på det språk din dator är inställd på.

Du kan ladda ner programmet här:https://www.mailwasher.net/  

 

När Du rensar, bilder, dokument osv för att få mera utrymme, kom ihåg att tömma papperskorgen. Om Du inte gör det, ligger renset där och upptar fortfarade samma utymme på minnet som tidigare!